Visielabs - Nieuw Akademia

Visielabs

Visielab, werken aan collectief richtinggevoel: weten wat je wilt, weten wat je kan en de ruimte creëren om het te doen. Juist nu! In tijden van tumult en heftige verandering! De visie-labs reflecteren op drie niveaus. Ten eerste biedt het lab de inspiratie voor het willen. Wat is de gezamenlijke ambitie? En waarom? Wat is daarvan de toegevoegde waarde? Voor wie? We beschouwen de bewegingsruimte die er is, om de ambities te realiseren. In die ontdekkingstocht krijgen we de gelegenheid te toetsen of de eigen opvattingen voldoende draagvlak hebben, zowel binnen als buiten de organisatie. En beschikken we over de middelen en de mensen om waar te maken wat we ambiëren? Of is het nodig om de gemeenschappelijke ambities bij te stellen?

We bieden twee vormen visielabs. Het 'research and interact' lab organiseren we om contact te leggen met de wereld om u heen. De betrokkenheid vanuit de omgeving (cliënten, toeleveranciers, omstanders) helpt de blinde vlekken in uw visie bloot te leggen en de visie aan te scherpen. U krijgt de gelegenheid om uw motieven kenbaar te maken en kunt daarmee draagvlak en committent creëren.

Het 'retreat and reflect' lab dient om de eigen visie aan te scherpen of te ontwikkelen. Soms is het noodzakelijk stil te staan om te ontdekken waar je bent en waarheen te gaan. Zodoende krijg je als team weer helderheid over het doel en de opvattingen hoe dit doel te realiseren. Ter inspiratie en/of om blinde vlekken te voorkomen kunnen gasten worden uitgenodigd om (delen van) het lab bij te wonen. We maken visie-verschillen zichtbaar en bespreekbaar. Deelnemers gaan zien hoe zij kunnen bijdragen. Zodoende leidt dit lab tot teamspirit en maakt het energie los.

EBU mindmap (gebruikt als placemat in het bedrijfsrestaurant): 
rollen, thema's, trends en partijen

Context: Leven in een glazen huis. Mensen zijn zich anders gaan verhouden tot elkaar, tot hun werk en tot de maatschappij, onder meer door nieuwe technologieën en communicatiemiddelen. Organisaties zijn hierdoor opener en sterker met hun omgeving verbonden. Zij worden steeds meer geconfronteerd met de meningen en de macht van het publiek.
Publieke organisatie zijn niet anders gewend. Alles wat zij doen staat in het teken van maatschappelijk toegevoegde waarde. En de maatschappij kijkt mee en vindt er wat van. Iedereen heeft een mening en trekt of duwt. Er is zelden applaus. En veel meningen worden niet belemmerd door enige kennis van zaken. Als publieke organisatie heb je daar maar mee om te gaan. Gefinancierd worden met publieke gelden betekent verantwoording afleggen aan het publiek.
Maar ook commerciële bedrijven opereren in deze open wereld. Banken en verzekeraars, de farmaceutische industrie, productiebedrijven, dienstverlening, voedingsindustrie. Het maakt niet meer uit. Elke organisatie laat een footprint achter en wordt beoordeeld op zijn maatschappelijk toegevoegde waarde. Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt bepalend voor de continuïteit van de organisatie.

• Visielabs
Innovatielabs
Medialabs

“The most common form of human stupidity is forgetting what we were trying to accomplish. 
Many are stubborn in pursuit of the path they have chosen, few in pursuit of the goal.”
Nietzsche

Doelgroep: (management)teams
Duur: 3 tot 5 aaneengesloten dagdelen
Prijs: op basis van offerte. 
Aantal deelnemers: 6 tot 22 

Offerte of informatie aanvragen doet u door een email te sturen naar info@nieuwakademia.nl o.v.v. de naam van het lab. U kunt ook bellen naar 0595 431124. Op basis van een intake zullen wij u een passend voorstel doen.