Tien Tips voor Slimme Sturing - Nieuw Akademia

Tien Tips voor Slimme Sturing

Tien tips voor slimme sturing: Minder dan ooit kan verandering van boven af (politiek of bestuurlijk) op gang gebracht worden. Meer dan ooit is de kunst om aansluiting te zoeken bij wat er al beweegt- om dat te versterken en te faciliteren, en de eigen wensen te laten meeliften op die bestaande dynamiek. Klassieke, formele expertise is niet langer toereikend en moet verrijkt worden met de kennis, het inzicht en de wensen van betrokkenen. De uitdaging is om alle verschillende soorten kennis en inzichten zinnig met elkaar te verbinden tot een helder beeld waar men naartoe wil en een strategie waarmee dat gerealiseerd kan worden.

Context: Leven in een glazen huis: Mensen zijn zich anders gaan verhouden tot elkaar, tot hun werk en tot de maatschappij, onder meer door nieuwe technologieën en communicatiemiddelen. Organisaties zijn hierdoor opener en sterker met hun omgeving verbonden. Zij worden steeds meer geconfronteerd met de meningen en de macht van het publiek.
Publieke organisatie zijn niet anders gewend. Alles wat zij doen staat in het teken van maatschappelijk toegevoegde waarde. En de maatschappij kijkt mee en vindt er wat van. Iedereen heeft een mening en trekt of duwt. Er is zelden applaus. En vele meningen worden niet belemmerd door enige kennis van zaken. Als publieke organisatie heb je daar maar mee om te gaan. Gefinancierd worden met publieke gelden betekent verantwoording afleggen aan het publiek.
Maar ook commerciële bedrijven opereren in dezelfde open wereld. Banken en verzekeraars, de farmaceutische industrie, productiebedrijven, dienstverlening, voedingsindustrie. Het maakt niet meer uit. Elke organisatie laat een footprint achter en wordt beoordeeld op zijn maatschappelijk toegevoegde waarde. Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt bepalend voor de continuïteit van de organisatie.

De masterclass "tien tips voor slimme sturing" reikt manieren aan om slimme verbindingen te leggen in een open wereld, in de overtuiging, dat de juiste kleine ingreep een groot gevolg kan hebben. Slimme verbindingen tussen mensen en processen, slimme sturing van onderop en bovenaf en slim schakelen en makelen. De basis voor slimme sturing is: Het systeem zien als een verzameling processen, kijken naar de relaties, het grotere geheel zien vanuit de delen, veranderen door verbinden, al doende leren - al lerende doen en oog hebben voor & realiseren van positieve feedback loops.

De masterclass behandelt elk van de tien tips in het licht van uw praktijk. We beschouwen organisatie-overstijgende processen en bezien hoe deze, in lijn met uw organisatiedoelstellingen, positief te beïnvloeden zijn. Niet alleen in het licht van uw maatschappelijk toegevoegde waarde, maar ook met het oog op de continuïteit van uw organisatie.


Organiseren in een open wereld
• Tien tips voor slimme sturing
Prestatiesturing
Communicatiekracht
De kunst van de retoriek
Vorm is inhoud

Man muß die Welt nicht verstehen, aber sich nur darin zurechtfinden.
Einstein

Doelgroep: Projectleiders "brede en duurzame" projecten
Duur: 2 dagdelen, mid/av
Aantal deelnemers: 12
Prijs inclusief diner: € 225,-

Komende data:
In overleg

Aanmelden of informatie aanvragen doet u door een email te sturen naar info@nieuwakademia.nl o.v.v. de naam van de masterclass. Deze aanmelding is pas definitief nadat wij contact met u hebben opgenomen.

De cursusgelden worden voor aanvang gefactureerd en voldaan. De arrangementsfactuur volgt na afloop.