Projecten - Nieuw Akademia

Projecten

Organisatieontwikkeling en -verandering vraagt een lange adem. Het is niet zo maar voor elkaar. Mensen laten zich niet veranderen, maar moeten zelf de drive ontwikkelen in beweging te komen. Dat vraagt tijd en energie, overtuigingskracht, passie en gedrevenheid, visie en een heldere strategie. Grote projecten zoals conferenties, congressen en festivals en langdurige maatwerk trajecten vragen veel energie en organisatiekracht naast uw reguliere werkzaamheden. Nieuw Akademia ontwerpt en ondersteunt deze projecten en heeft de mensen en middelen in huis om ze tot een goed einde te brengen.


Cultureel ondernemen Bussinessmodelgeneration: Nu de culturele sector in bijzonder zwaar weer terecht is gekomen, vanwege de enorme bezuinigingen in de sector en de stevige concurrentie, kan de sector niet anders dan alle creativiteit aan te wenden om te overleven. Het is aanpassen of verdwijnen... meer


Een conferentie, congres of seminar kan veel krachtiger: Conferentie, congres, seminar, festival, inspiratie en participatie: het succes van een evenement wordt bepaald door het aanbod, maar zeker ook door de mate waarin het publiek onderdeel wordt van het aanbod. Bij de events die Nieuw Akademia voor organisaties ontwerpt is het ... meer


Het online en realtime referendum van Nieuw Akademia is een Chat-systeem dat wordt ingezet voor participatief onderzoek binnen een organisatie. Het programma is ontwikkeld om kennis, opvattingen en ideeën van teams en collega’s te verzamelen en te delen. Met het Chat-referendum wordt duidelijk wat er leeft binnen de organisatie ... meer

Managementdevelopment: Organisatieontwikkeling in een open wereld vraagt om verbindend leiderschap, waarbij niet de positie van de manager, maar de inhoud leidend is voor de wijze waarop sturing gegeven wordt. De eisen die gesteld worden aan managers als leiders van veranderingsprocessen zijn steeds ... meer

Denktank en/of klankbord: Als het even vast lijkt te zitten of de complexiteit van het vraagstuk vraagt om meer denkkracht dan in huis beschikbaar is, kan Nieuw Akademia voor u als katalysator in het proces een denktank organiseren. De onverwachte invalshoeken en de setting van de denktank ondersteunen serendipiteit ... meer
Nieuw Akademia organiseert regelmatig eigen evenementen, 
wanneer deze ook toegankelijk zijn voor niet-leden dan staan 
ze vermeld in de open agenda
Voor meer informatie kunt u bellen 0595 431124 of mailen
naar info@nieuwakademia.nl

 


Cultureel ondernemen
Conferentie ontwerp
Chat-referendum
Managementdevelopment
Denktank / klankbord

Men zoekt de weg van de minste weerstand, maar vaak blijkt dat in de praktijk niet de meest doelmatige weg.
J.C. Bloem 

Nieuw Akademia ontwierp al vele evenementen en trajecten voor diverse organisaties, zie het portfolio om te bekijken wie u voorgingen.