Prestatiesturing voor teams - Nieuw Akademia

Prestatiesturing voor teams

Het nieuwe werken: “werken waar en wanneer je wilt”. Prestatiesturing voor teams. Nu nieuwe vormen van communicatie ons de mogelijkheid bieden om op een andere manier te gaan werken, is het ook tijd om afscheid te nemen van oude managementtools en leiderschapsparadigma’s. We kunnen niet blijven hangen in oude managementopvattingen en leiderschapstijlen waarbij beheersing van gedrag, veelal middels “carrots and sticks” leidend zijn. In plaats daarvan moeten “vertrouwen geven” en “verantwoordelijkheid nemen” de basis vormen voor de relatie tussen werkgever en werknemer. De complexiteit van vrijwel alle werkvelden is inmiddels te groot, om centraal gestuurd en beheerst te worden. En toch wil je graag samen optrekken in eenzelfde richting en alle aanwezige kennis en kunde inzetten en ontwikkelen, om in te kunnen blijven spelen op de vraag van morgen. Dit vraagt om een heldere verantwoordelijkheid-verdeling en sturingsprincipes die recht doen aan professionaliteit en eigen verantwoordelijkheid. 

Masterclass Prestatiesturing Met deze uitgangspunten in het achterhoofd is door Nieuw Akademia, in samenwerking met Harvard University en TU Eindhoven, de masterclass ‘Prestatiesturing voor teams’ ontwikkeld. Het resultaat van deze masterclass is een team, waarvan de teamleden weten wat ze aan elkaar hebben en een sturingssysteem dat relevante feedback geeft en de mogelijkheid schept om tijdig bij te sturen. De masterclass draagt bij aan een gemeenschappelijke visie, de doelgerichtheid van een team, het ijken van de opvattingen van professionaliteit en de samenhang tussen alle deelaspecten van het werk. 

Het prestatiesturingsysteem dat ontwikkeld wordt tijdens deze masterclass geeft helderheid over de samenhang tussen verantwoordelijkheidsgebieden en de importantie op ieder moment. Zodoende weet ieder teamlid, wat er van hem of haar verwacht wordt.

Een verkorte masterclass wordt aangeboden aan HRM-specialisten die de verantwoordelijkheid dragen voor implementatie van "het nieuwe werken".

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kunt u bellen 0595 431124 of mailen 
naar info@nieuwakademia.nl

 


Organiseren in een open wereld
Tien tips voor slimme sturing
• Prestatiesturing
Communicatiekracht
De kunst van de retoriek
Vorm is inhoud

Open inschrijving, verkorte masterclass:
Doelgroep: HRm-ers en leidinggevenden
Duur: 5 aaneengesloten dagdelen
Aantal deelnemers: min. 6 tot max. 12
Prijs inclusief verblijf (excl. 19% btw):  € 950,-

Komende data:
In overleg

Voor aanmelding, en offerte of informatie aanvragen, kunt u een email sturen naar info@nieuwakademia.nl o.v.v. de naam van de masterclass. U kunt ook bellen naar 0595 431124. Op basis van een intake zullen wij u een passend voorstel doen.

De cursusgelden worden voor aanvang gefactureerd en voldaan.