Portfolio - Nieuw Akademia

Portfolio

Sinds 2000 heeft Nieuw Akademia bij mogen dragen aan honderden prachtige processen en producties
voor het bedrijfsleven, de rijksoverheid en publieke organisaties. Het repertoire is breed: van werksessies
tot conferenties, van schermpresentaties tot publicaties, van mediaformats tot sturingssystemen.
Hieronder een greep uit het portfolio, ter illustratie van de diverse mogelijkheden. Bekijk hier onze referenties.Conferentie Tijdgeest
Opdrachtgever: Algemene Bestuursdienst (ABD) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Opdracht: Inspireer, zet aan tot denken en interactie, draag bij aan binding. Doelgroep: topmanagers werkend bij de Rijksoverheid. Locatie: de lege fabriekshallen van de Fabrique, Maarssen. Vorm: een serie workshops waarin de geest van de huidige tijd van diverse kanten wordt uitgelicht en beschouwd, met naast en tijdens de workshops beeldhouwwerken, installaties en videowerken van diverse kunstenaars. >>
De dag is gericht op topmanagers, vanuit de optiek dat juist deze managers hun tijd moeten kennen en door een dag anders te kijken meer gaan zien.
(Nieuw Akademia in samenwerking met de ABD. Conferentieontwerp en regie: Nieuw Akademia: Merijn Bolink en Ivo Lochtenberg; ABD: Jos van der Haar.)
(Over deze conferentie is een mini-docu gemaakt, die de werkwijze van Nieuw Akademia goed in beeld brengt. Indien u geïnteresseerd bent, kunt u deze per email aanvragen.)NCRV Merktraject: visie- en innovatielabs NCRV
Opdrachtgever: directie NCRV. Opdracht: Maak inzichtelijk en toepasbaar wat ontwikkelingen in de media voor redacties en medewerkers van de NCRV gaan betekenen. Doe dit aan de hand van concrete projecten, met een direct toegevoegde waarde voor de mediaportfolio van de NCRV. Doelgroep: alle medewerkers van de NCRV. Werkvorm: Vier in compagnie lezingen, tien visie- en innovatielabs met divers samengestelde groepen medewerkers. Werk van a tot z, van idee tot format aan nieuwe uitvoerbare concepten.
Resultaat: over de organisatie gedeelde inzichten in ontwikkelingen in de media en de toepasbaarheid op de eigen situatie. Diverse uitgewerkte media-formats.NPOX '07: mediafestival voor publieke omroepers
Opdrachtgever: Nederlandse Publieke Omroep, directie Innovatie en Nieuwe Media. Opdracht: Ontwerp en organiseer een mediafestival, waarbij trends en ontwikkelingen in het medialandschap gedeeld worden en geïllustreerd door best pratices uit eigen geleding en van buiten. Zet aan tot kennisdeling en inspiratie. Doelgroep: de programmamakers van alle Nederlandse publieke omroepen. Ontwerp: twee dagen vele podia, presentaties, discussies, competities en exposities, in het hart van het medialandschap, instituut Beeld en Geluid en andere locaties op het mediapark in Hilversum. Met medewerking van toonaangevende mediamakers, zoals Paul de Leeuw, Chiel Beelen, >> Prem Radhakishun, Frenk van der Linden, Dolf Jansen, de Lama's en vele anderen.
Ervaring: Het was ontzettend spannend om de eerste versie van het festival voor publieke omroepers te organiseren. Ten eerste omdat de omroepen zich samen niet altijd als een club herkennen, vaak juist als concurrenten. Ten tweede omdat de mediamaker een eigenwijs type is. Men weet het meestal zelf allemaal al heel goed en heeft per definitie geen gebrek aan inspiratie. Ten derde omdat het een heel divers gezelschap is, met veel verschillende bezigheden, inzichten en voorkeuren. Maar dat laatste was ook de reden om het te doen.
Inzichten delen in woelige tijden: De ontwikkelingen in de media gaan rap. Halverwege de jaren negentig kwamen de eerste internetproviders in Nederland. Sindsdien ontstaan er voortdurend nieuwe vormen van verspreiding ennieuwe vormen van content. De mogelijkheden groeien, de verwachtingen van het publiek veranderen en steeds meer partijen dingen om de gunst van de mediaconsument.
Alle publieke omroepen zijn bezig met deze ontwikkelingen. En overal leidt dat tot inzichten en plannen. NPOX moest het podium worden waar men deze kennis kon delen, één op één of in debat, presentatie of workshop. En naar ons idee is dat helemaal gelukt. De TROS was er, de VPRO was er, de jongeren en de ouderen, een breed palet aan huidtinten, de maker en de bestuurder, de held van nu en de held van morgen. En alle vormen van media waren er, van documentaire tot gaming, van Radio1 tot 101, van Zoomer tot TreinTV, van krant tot mobiel, van Cultura tot Lama, van Nederland1 tot GroningenTV.
En wat heeft het opgeleverd? Ontmoetingen, uitwisseling, discussie, ideeën en afspraken, dwars door alle organisaties en lagen heen. Er zijn veel vragen aan de orde gekomen en plannen gemaakt. De website geeft daarvan blijk. Kwestie van uitwerken, men weet elkaar nu te vinden.Deugden 2.0, een Conferentie over duurzaam leiderschap en duurzame besluitvorming in de Rijksoverheid
Opdrachtgevers: SenterNovem en de ABD, Min. Bzk. Deelnemers: 80 topmanagers van de Rijksoverheid. Opdracht: organiseer een inspirerende en actieve conferentie, waarbij duurzame besluitvorming en de rol van de manager centraal staan. Betrek daarbij maatschappelijke ontwikkelingen. Werkwijze: 2-daagse werksessie t.b.v. conceptontwikkeling in samenwerking met de opdrachtgever. Conceptkeuze: oude deugden in een modern jasje steken. Per deugd is een aansprekend voorbeeld uit de praktijk van de managers gekozen. Deze voorbeelden zijn door de managers zelf uitgewerkt tot vier interactieve podium-performances, waarbij Nieuw Akademia de conceptuele en artistieke begeleiding heft verzorgd. De vier podia zijn door de deelnemers aan de conferentie in carrousel bezocht. Resultaat: een memorabele conferentie die ook daarna tot vele duurzame initiatieven heeft geleid, en dat was nu juist waar de opdrachtgevers, Algemene Bestuursdienst en Senter Novem, op hadden gehoopt. (youtube)Visie- en innovatielabs voor New Media-departments
Opdrachtgever: European Broadcasting Union. Opdracht: Ontwikkel in een interactief proces een visie op de implicaties van digitalisering voor (nieuwe media afdelingen van) Publieke omroepen. Betrek daarbij de maatschappelijke rol, technische trends en ontwikkelingen en de positionering ten opzichte van traditionele media. Deelnemers: directies van nieuwe media afdelingen van Europese publieke omroepen, waaronder Nederland, Duitsland, Noorwegen, Zweden, Denemarken, België en Slovenië. Vorm: een serie van acht twee-daagse workshops, doorlooptijd 2 jaar. Locatie: start en finish in NL, overige sessies wisselend gastheerschap door deelnemende landen. Resultaten: Een schat aan gedeelde kennis. Een guideline voor de EBU, publieke omroepen en overheden met daarin de randvoorwaarden voor een toekomst bestendige publieke omroeporganisatie.Prestatiesturing voor teams: HRM-consultants
Opdrachtgever: Interselect HRM diensten. Opdracht: Ontwikkel in een interactief proces een prestatiesturing-systeem voor onze multidisciplinaire teams, met oog voor professionaliteit en ondernemerschap. Vorm:1 theoretische introductiesessie, 8 werksessies Doorlooptijd: 6 maanden. Resultaat: gedeelde opvattingen ten aanzien van individuele en collectieve verantwoordelijkheden, feedback-mechanisme op ieder verantwoordelijkheidsgebied.Noordelijke Netwerkdag
Startevenement Netwerk voor topmanagers bij (semi-) overheidsinstellingen in Groningen, Friesland en Drenthe. Opdrachtgever: Algemene Bestuursdienst (ABD) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Opdracht: Start het netwerk met als doel de onderlinge toegankelijkheid van de organisaties te vergroten en een autonoom proces van persoonlijke ontwikkeling voor het topmanagement mogelijk te maken, ondermeer door personele mobiliteit. Doelgroep: Topmanagers en directeuren van gemeenten, waterschappen, belastingdienst, ziekenhuizen, Rijkswaterstaat en provincie. Ontwerp: Accent op kennismaking en >> het uitwisselen van praktijkervaringen. Werkwijze: In de grote schuur van "plaats Melkema" werden zes reproducties van kunstwerken tentoongesteld. De deelnemers konden zich voor een van de kunstwerken intekenen. De aldus geformeerde groepen kregen de opdracht om met het kunstwerk als uitgangspunt een thema te formuleren, op maatschappelijk, organisatorisch of individueel, relevant voor de overheidsmanager. De aan elke groep toegevoegde acteur verbeeldt het thema in een performance van maximaal anderhalve minuut. Resultaat: de netwerkdag gaf aanleiding tot een continuering van het netwerk. Een jaar later organiseerde Nieuw Akademia een 2e netwerkdag. Tijdens deze 2e netwerkdag werd middels een "open space"- dialoog de agenda gezet voor diverse kleinere thema-gerichte werk- en intervisiegroepen in het noorden. De thema's waren ondermeer: de verwende burger, het bedrijvenloket, fusies en personele mobiliteit.Haaglanden 3D, duurzaamheids-conferentie stadsgewest
Opdrachtgever: Stadsgewest haaglanden. Opdracht: organiseer een interactieve ontmoeting, waarbij een aanzet gegeven wordt tot uitvoering van de duurzaamheidsagenda van het stadsgewest. Doelgroep: (beleids)medewerkers van de diverse gemeenten. Ontwerp: 3 workshops waarbij respectievelijk "willen, kunnen en mogen" centraal stonden. Wat streven we na? Welke bewijzen van ons kunnen hebben we? En hoe creëren we bewegingsruimte? Afsluitend een agenda zettende "Open Space"-dialoog. Resultaat: acht concrete casussen, die opgepakt worden. Men weet elkaar te vinden.Hervorming Basisonderwijs
Opdrachtgever: Directie Openbaar Primair Onderwijs Alkmaar. Opdracht: zet een proces in gang van visie-ontwikkeling. Neem daarbij zowel het maatschappelijk perspectief als het personele perspectief mee. Werkwijze: interimmanagement HRM-discipline, tientallen werksessies met bestuur en managementteams van de scholen. 2 conferenties: een voor het management en een voor alle scholen. Deze laatste zette de ramen open en deed de frisse lucht binnenkomen.
Resultaat: Een bewust gekozen gedifferentieerd basisonderwijs aanbod per regio. (b.v. niet 2 Dalton-scholen in een wijk) Meer gewenste personele mobiliteit. Kennisdeling tussen de scholen. Beter contact tussen de scholen en het bestuur. Beter contact tussen de scholen en de ouders.Nieuws in Nederland
Serie visielabs waarin de journalistieke rol van de Publieke omroep centraal staat, in het licht van het veranderende medialandschap. Deelnemers: Raad van bestuur NPO, directie televisie NPO, hoofd- en eindredacteuren van de nieuws- en actualiteitenprogramma's van de Nederlandse Publieke Omroepen. Doel: Bundeling van krachten tussen de diverse nieuws en actualiteitenprogramma's. Werkwijze: drie werksessies met presentaties, dialoog en brainstorm-sessies. Rapportage in tekst en beeld. Resultaat: eerste stappen m.b.t. verregaande samenwerking in de vorm van "het huis voor de journalistiek".VPRO Eeuw van de Stad
Opdrachtgever: VPRO. Deelnemers: diverse redacties van radio, tv en internet, diverse externe partners w.o. architectuur-biënnale Rotterdam, NPO. Locatie: Walsemaweer. Werkwijze: 3-daags intensief media-lab, gastsprekers, brainstorm-sessies, geleide dialoog, walk and talk. Resultaat: De kiem voor een keur aan media-uitingen van documentaires tot events.

Reacties:
De conferentie was een bijzondere belevenis. Zowel in de aanloop, het gezamenlijke design, als de uitvoering waren van hoog niveau.

Dankzij de inbreng van de drie disciplines van Nieuw Akademia is een prachtige beleving gegroeid, die de deelnemers nog lang zal heugen.

Het moment dat in het zoekproces naar vorm en inhoud alles ineens op zijn plaats viel, was voor mij als opdrachtgever één van de hoogtepunten.

Tot drie keer toe hebben wij op Walsemaweer in uitstekende condities en onder de voortreffelijke begeleiding een intensief en versneld creatief proces doorgemaakt, dat onder normale omstandigheden bij de VPRO nooit tot stand was gekomen.

Na twee dagen was het unieke gevoel ontstaan, dat we over de grenzen heen, samen met andere partners in de samenleving, iets moois konden maken waarvoor ieder van ons verantwoordelijkheid zou dragen.

Ook het landschap en de uitstekend verzorgde maaltijden droegen bij aan een bijzondere sfeer van gelijkwaardigheid en dialoog, waarin een buitengewoon succesvolle creatieve brainstorm kon ontstaan.

Mede dankzij de gelukkige start op Walsemaweer is Eeuw van de Stad een voor publiek, partners en programmamakers een groot succes geworden.

De uitstekende begeleiding van Nieuw Akademia heeft geleid tot een schat aan nieuwe ideeën en inzichten.
De barbecue en het houtvuur in de zomerse nacht ontlokten aan de deelnemers verhalen die we anders nooit te horen hadden gekregen.

Walsemaweer is een unieke locatie, geleid door een zeer inspirerend en hartelijk team.
Ik wens het iedereen toe om minimaal één keer de kans te hebben om hier op nieuwe ideeën te komen.

De opzet van een bijeenkomst wordt vanuit meer disciplines opgepakt: dit biedt ruimte om in de voorbereiding en in de uitvoering anders te kijken en te doen.

Een sterke eigen inbreng van Nieuw Akademia wordt goed afgestemd met dat wat de opdrachtgever wil en ook kan. Er zijn veel creatieve ideëen ontwikkeld; zo is ons kantoor met oog op de sfeer letterlijk op diverse plekken omgebouwd. De ingrediënten van de bijeenkomst zijn op een verfrissende manier gepresenteerd.