Over NA - Nieuw Akademia

Over NA

Nieuw Akademia is een coöperatie van wetenschappers, kunstenaars en consultants. Zij werken samen vanuit de overtuiging dat complexe vraagstukken het best bediend worden met een multidisciplinaire aanpak. Grof geschetst weet de wetenschapper feiten en fictie te duiden, ziet de kunstenaar mogelijkheden waar ze nog niet gezien werden en kan de consultant de organisatie mobiliseren. Uitgangspunt daarbij is dat van alle disciplines wordt verwacht roloverstijgend te opereren.

Context  Mensen zijn zich anders gaan verhouden tot elkaar, tot hun werk en tot de maatschappij, onder meer door nieuwe technologieën en nieuwe communicatiemiddelen: meer, sneller en vaak niet centraal gestuurd. Organisaties zijn hierdoor opener, sterker met hun omgeving verbonden en dus ook kwetsbaarder. Deze dynamiek is nadrukkelijk zichtbaar op de terreinen van innovatie en verantwoord ondernemen. Veel organisaties zijn ingericht op beheersing (van kosten, risico's, gedrag) en dat staat op gespannen voet met innovatie. Maar beide aspecten samen bepalen de kracht en de continuïteit van een organisatie.

Focus  De nadruk van het aanbod van Nieuw Akademia ligt op het optimaliseren van organisatie- en/of ontwikkelingsprocessen die binnen een onzekere context plaatsvinden. Organisaties moeten niet verzanden in het implementeren van de blauwdrukken van externe experts, maar gericht zijn op het vertalen van de eigen visie naar actie. Organisaties zelf beschikken over de creatieve en intelligente energie die noodzakelijk is, om de volgende stap te zetten. Wie kent de omgeving waarbinnen de organisatie opereert beter dan de  eigen medewerkers? 

Aanpak  De leden van Nieuw Akademia begeleiden en ondersteunen deze processen. Zij leveren de inspiratie om 'out of the box' te bewerkstelligen en de expertise om 'in het luchtledige' te voorkomen.
De wetenschappers, kunstenaars en consultants van Nieuw Akademia worden per project uitgenodigd deel te nemen op basis van hun deskundigheid en affiniteit met het onderwerp. Opdrachtgevers worden nauw betrokken in de samenstelling van het projectteam. Zodoende kunnen wij een ongekend hoog niveau bieden, waarbij betrokkenheid en professionaliteit leidend zijn.

Ervaring  In de afgelopen tien jaar deed Nieuw Akademia het ontwerp en de organisatie van tientallen congressen en conferenties, honderden werksessies, visielabs, innovatielabs, managementlabs en medialabs, voor tientallen organisaties; overheden en bedrijfsleven, uitgevoerd en mogelijk gemaakt door meer dan honderd leden: zie het portfolio ...
Het aanbod van Nieuw Akademia sluit aan bij de actuele situatie van veel organisaties: zie het aanbod ...
Nieuw Akademia heeft een eigen locatie op het Hoge Land in Groningen, de Walsemaweer, op afstand van de dagelijkse hectiek en een locatie in Amsterdam. Zo nodig maken we gebruik van diverse inspirerende locaties in en buiten Nederland.

Nieuw Akademia beschikt over de mensen en de middelen om verandering in gang te zetten, te ondersteunen, gaande te houden en tot een goed einde te brengen. Zo leren we van de toekomst zoals hij zich aandient in het heden.

"Out of the box maar niet in het luchtledige. Met oog voor de weerstand van de scepticus en de vleugels van de prediker."

Opgericht in 2001 tijdens een startconferentie waaraan 36 wetenschappers, kunstenaars en consultants deelnamen, opgesloten in het voormalig klooster van Kloosterburen. Onderwerp van discussie was, of de drie disciplines samen meer grip kunnen krijgen op de de implicaties en de mogelijkheden van diverse snelle en ingrijpende veranderingen, lokaal, nationaal en internationaal.

De conclusie was volmondig en gretig, en leidde tot de oprichting van de Coöperatie Nieuw Akademia en Nieuw Akademia BV. De BV staat voor acquisitie, coördinatie en project-management. De coöperatie voor competentie, passie en inspiratie.
De leden hebben allen naast hun werk voor Nieuw Akademia een eigen beroepspraktijk.Aspirant leden worden over het algemeen door bestaande leden uitgenodigd, maar aanmelding is ook mogelijk, graag via email.