Masterclasses - Nieuw Akademia

Masterclasses

Masterclasses, vaardigheden, inzichten en attitude: ondernemend leren in lijn met de organisatiedoelstellingen. Het lerend en innovatief vermogen van een organisatie hangt in hoge mate af van de condities waaronder medewerkers hun potentie kunnen ontwikkelen. De masterclasses ondersteunen individueel en collectief leren, en dragen de inzichten aan die nodig zijn om ingrepen te doen in de randvoorwaarden. Daar waar het onmogelijk is om de randvoorwaarden te beïnvloeden, leren we de belemmeringen te omzeilen. In de masterclasses krijgt u zicht op wereldwijd ontwikkelde theoretische modellen en best practices en leert u deze inzichten eigen maken:


Organiseren in een open wereld: Organisaties staan in deze eeuw voor grote uitdagingen op het terrein van innovaties, klantgerichtheid, flexibiliteit, duurzaamheid en het vinden en behouden van talent. Veel hedendaagse organisaties zijn nog gebaseerd op bureaucratische organisatieprincipes. Deze principes zijn niet meer van deze ... meer


De kunst van de retoriek; van boeiend groepsproces tot gloedvol betoog. Spreken in het openbaar is een kunst. Die kunst bestaat er niet zo zeer uit om je publiek precies daar te krijgen, waar je het hebben wilt. De uitdaging is juist om jezelf als spreker zodanig in het proces te betrekken, dat er een positieve energie heen en weer gaat stromen ... meer


Tien tips voor slimme sturing: Minder dan ooit kan verandering van boven af (politiek of bestuurlijk) op gang gebracht worden. Meer dan ooit is de kunst om aansluiting te zoeken bij wat er al beweegt - om dat te versterken en te faciliteren, en de eigen wensen te laten meeliften op die bestaande dynamiek. Klassieke, formele expertise is niet ... meer

Het nieuwe werken: “werken waar en wanneer je wilt". Prestatiesturing voor teams. Nu nieuwe vormen van communicatie ons de mogelijkheid bieden om op een andere manier te gaan werken, is het ook tijd om afscheid te nemen van oude managementtools en leiderschapsparadigma’s. We kunnen niet blijven hangen in ... meer

Communicatiekracht: Iedereen luistert en kijkt anders, iedereen uit zich anders. Tijdens het lab beschouwen we ieders individuele manier van communiceren, wordt onderzocht hoe het beter kan zonder eigenheid te verliezen, en bieden we mogelijkheden waarmee het palet kan worden uitgebreid. We hanteren de beginselen van verbindende ... meer

Vorm is inhoud: Wat u ook wilt laten doen of laten weten, de vorm is essentieel voor het genereren van energie voor een onderwerp. Vormgeving was vroeger voorbehouden aan designers, maar wordt nu overal in organisaties ook zelf gedaan. Powerpoints, presentaties, webpagina's, nieuwsbrieven, bedrijfsinrichting ... meer

Een deel van het aanbod is uitsluitend bedoeld voor teams
binnen één organisatie, een deel wordt ook aangeboden voor
individuele deelnemers in een open aanbod. Zie hiervoor de
informatie via de 'meer' links, of bekijk de open agenda
Voor meer informatie kunt u bellen naar 0595 431124
of mailen naar info@nieuwakademia.nl

 
 

Organiseren in een open wereld
Tien tips voor slimme sturing
Prestatiesturing
Communicatiekracht
De kunst van de retoriek
Vorm is inhoud

An important aspect of the original definition of serendipity is the 'sagacity' of being able to link together apparently innocuous facts to come to a valuable conclusion. Serendipity is a major component of discoveries and inventions.