Managementdevelopment - Nieuw Akademia

Managementdevelopment

Organisatieontwikkeling in een open wereld vraagt om verbindend leiderschap, waarbij niet de positie van de manager, maar de inhoud leidend is voor de wijze waarop sturing gegeven wordt. De eisen die gesteld worden aan managers als leiders van veranderingsprocessen zijn steeds zwaarder. Hoe kan je ervoor zorgen dat je geen speelbal van de verandering wordt, maar een speler bent? Weet je de juiste energie te mobiliseren, zowel binnen als buiten de organisatie? 

Nieuw Akademia kan u helpen een passend management development beleid en/of programma te ontwikkelen voor uw organisatie. Uw gesprekspartners zijn senior MD consultants, HR specialisten, bedrijfskundigen en opleiders met een bijzondere staat van dienst en jarenlange ervaring en een oog voor wat nu en morgen nodig is.  Maar ook begeleiden we nieuw talent in trainee programma's. Een goed opgebouwd trainee programma heeft effect op de gehele organisatie en geeft een krachtige impuls aan de ontwikkeling van uw organisatie.

Voor management bieden wij eveneens intervisie programma's. Individueel leren wordt door intervisie ondersteund door in een vertrouwde omgeving leervragen voor te leggen aan groepsleden. De samenstelling van de intervisie groepen is breed. Niet alleen uw 'peers' maar ook andersdenkenden dragen bij aan uw leerervaringen. Begeleiding van de intervisie wordt beurtelings door diverse leden van Nieuw Akademia verzorgd. Het effect hiervan is, dat u getraind wordt op meerdere manieren naar uw situatie te kijken. Deze blikveld-verbreding helpt u uw probleemoplossend vermogen te vergroten. 

Speciaal voor leidinggevenden in een eindverantwoordelijke positie bieden wij individuele coaching onder de noemer: wandelen naar inzicht: Het ritme van een wandeling door de open valkte doet iets met het denkvermogen en met ons perspectief. Daardoor is deze vorm van individuele coaching intensief en ontspannend ineen. Emeritus hoogleraar René van der Vlist of een van onze andere leden wandelt graag met u mee. Het Groninger Hoogeland biedt de ruimte. 

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kunt u bellen 0595 431124 of mailen 
naar info@nieuwakademia.nl