Leergang retoriek - Nieuw Akademia

Leergang retoriek

De kunst van de retoriek; van boeiend groepsproces tot gloedvol betoog. Spreken in het openbaar is een kunst. Die kunst bestaat er niet zo zeer uit om je publiek precies daar te krijgen, waar je het hebben wilt. De uitdaging is juist om jezelf als spreker zodanig in het proces te betrekken, dat er een positieve energie heen en weer gaat stromen tussen spreker en publiek. Daardoor kan er nieuwe betekenis geschapen worden en zullen alle deelnemers (spreker en luisteraars) anders zijn op het moment dat ze de bijeenkomst verlaten dan zij waren op het moment toen ze binnenkwamen.  

Doelstelling ‘Spreken in het openbaar’ stelt zich ten doel de leiderschapskwaliteiten, het reflectief vermogen en retorische vaardigheden van de deelnemer te vergroten.  De leergang kenmerkt zich door een intensief groepsproces, waarin reflectie, feedback en oefening centraal staan. Naast het ervaringsgerichte leren wordt er een gedegen theoretische basis gelegd, waarin geput wordt uit de retoriek (leer der welsprekendheid), psychologie en hermeneutiek (interpretatieleer). De masterclass is opgebouwd uit 3 blokken van 5 dagdelen verdeeld over 3 dagen. Kernwoord van de leergang is ‘verbinding’: verbinding met jezelf, met je bronnen en je publiek. In die verbinding kan nieuwe betekenis ontstaan en gaat energie stromen tussen alle partijen. Het programma besteedt op de volgende wijze aandacht aan deze drie vormen van verbinding:

1. Verbinding met jezelf Vanuit de ontwikkelingspsychologie worden zeven verschillende ontwikkelingsstadia onderkend en deze corresponderen met centra van levensenergie (of bewustzijnslagen) in het lichaam. Deze bewustzijnslagen beïnvloeden denken, spreken en handelen in sterke mate. Inzicht hierin helpt om lichaam en geest coherent te maken en een bewustzijn te ontwikkelen waardoor  zelfverzekerdheid, betrokkenheid en kennis geïntegreerd wordt. Dit tot uiting komt in de manier waarop de deelnemer zich naar buiten toe manifesteert.

2. Verbinding met je inspiratiebronnen De deelnemer leert verschillende modellen kennen waarmee men allerlei bronnen (teksten, beelden, ervaringen, enz.) kan interpreteren. Daarmee krijgt hij/zij veel meer vrijheid om bewust en verantwoord met interpretaties te spelen en kan er ook meer uit gehaald worden. 

3. Verbinding met je publiek De deelnemer leert hoe hij/zij een effectief verhaal kan opzetten, waarin de authenticiteit van hem/haar gewaarborgd blijft en dat tegelijkertijd volledig aansluit bij de toehoorders – dat wil zeggen rekening houdt met de wensen en weerstanden die daar leven.

terug naar aanbod
naar boven

Organiseren in een open wereld
Tien tips voor slimme sturing
Prestatiesturing
Communicatiekracht
• De kunst van de retoriek
Vorm is inhoud

Open inschrijving:
Doelgroep: professionals met een verhaal. Deelname op basis 
van een intakegesprek.

Door wie?  Deze masterclass wordt verzorgd door (Dr.) Jan Chr. Vaessen. Hij is predikant in Drenthe, docent Godsdienst en begenadigd spreker in het openbaar. Hij promoveerde op een proefschrift, waarin de verhouding tussen hermeneutiek (de filosofie van de interpretatie) en retoriek (leer der welsprekendheid) werd onderzocht. Ook was hij als universitair docent in de filosofische retoriek werkzaam in Groningen en Denver (Colorado, USA).

Duur: 3 x 5 dagdelen
Aantal deelnemers: min 6-max 12 
Prijs:  € 1.750,- incl. verblijf 
(excl. 19% btw)

Data:
Serie 1: 1,2 en 3 nov, 6,7 en 8 dec, 10,11 en 12 jan
Serie 2: 14,15 en 16 mrt, 11,12 en 13 apr en 16,17 en 18 mei   

Maatwerk: Kan ook in company worden gegeven

Voor aanmelding, offerte of informatie aanvragen, kunt u een email sturen naar info@nieuwakademia.nl of bellen naar 0595 431124.