Innovatielabs - Nieuw Akademia

Innovatielabs

Innovatielab, de kunst van het loslaten: met een onbevangen blik ontdekken wat de toekomst vraagt. Tijd en ruimte nemen om te ontsnappen aan de discipline van bestaande structuren en systemen. Op afstand zie je het perspectief.
We creëren alle voorwaarden voor deze onbevangen blik, maar tegelijkertijd bewaken we de effectiviteit. Vrijblijvendheid wordt bestreden.

Inspiratie of ballast. Mooie verhalen, voorbeelden, prikkelende anekdotes, succesverhalen van anderen, zetten die je 'aan' of juist 'uit'? Bieden ze inspiratie? Of is het ballast en staat het je eigen idee in de weg? Welke omstandigheden brengen ons in een staat van serendipiteit? Wat is nodig voor de toevallige ontdekking? En is die dan wel zo toevallig? Tijdens de innovatiesessies zoeken we de balans. We bewaken het grensvlak tussen inspiratie en balast. We nodigen uit tot nadenken en doorvoelen. Dit doen we door daar waar nodig inspiratie van buitenaf te halen of op te zoeken. Bedrijfsbezoeken en gastsprekers kunnen onderdeel uit maken van het lab. In voldoende mate om het eigen denken aan te zetten. Maar nooit als dominante factor.

Anders leren kijken, luisteren, ervaren. Innovatie is niet het succes van anderen kopiëren. Succesvol en duurzaam innoveren vraagt om een attitude die zich kenmerkt door een 'open mind, open heart and open will'. De meeste leersystemen zijn gericht op kennisoverdracht, terwijl innovatie vraagt om onderzoeken en ontdekken. Het eigen maken van mogelijkheden die zich aandienen. Leren van best practices is waardevol als we niet alleen de resultaten, maar vooral ook de route van succesvolle innovators beschouwen. Kennis, ervaring en intuïtie zijn vanzelfsprekende randvoorwaarden, maar ook nieuwsgierigheid en lef: fouten maken mag. 'Rapid cycle prototyping' = durf te proberen. En dus ook 'Kill it if it fails' = durf te stoppen als het niet werkt.

De krachten van Scepticus en Prediker De prediker zegt: "Alles moet anders en wel nu!" De scepticus zegt: "Het is nog duidelijk, het heeft geen prioriteit bij iedereen om mij heen en het conflicteert met andere werkzaamheden."
De 'voices of judgement, cynicism and fear' mogen bij innovatief leren misschien niet dominant worden, maar dienen wel in hun waarde gelaten te worden. Want alleen tussen de roze wolk van de believer en de grijze wolk van de scepticus is de lucht helder.

Visielabs
• Innovatielabs
Medialabs

Professionaliteit =
Standaardisatie en protocollering, dat draagt bij aan kwaliteit en doelmatigheid. Vakmanschap is wetten maken en volgen. 
Professionaliteit =
Niet te veel standaardisatie en protocollering, dat staat innovatie in de weg. Voor innovatie is ruimte voor aanpassing en beweging noodzakelijk. Vakmanschap is loslaten en weer vastpakken.


Doelgroep: (management)teams
Duur: 3 tot 5 aaneengesloten dagdelen
Prijs: op basis van offerte.
Aantal deelnemers: 6 tot 22 

Offerte of informatie aanvragen doet u door een email te sturen naar info@nieuwakademia.nl o.v.v. de naam van het lab. U kunt ook bellen naar 0595 431124. Op basis van een intake zullen wij u een passend voorstel doen.