Home - Nieuw Akademia


Nieuw Akademia is een coöperatie van wetenschappers, kunstenaars en consultants. Zij werken samen vanuit de overtuiging dat complexe vraagstukken het best bediend worden met een multidisciplinaire aanpak. Grof geschetst weet de wetenschapper feiten en fictie te duiden, ziet de kunstenaar mogelijkheden waar ze nog niet gezien werden en kan de consultant de organisatie mobiliseren. Uitgangspunt daarbij is dat van alle disciplines wordt verwacht roloverstijgend ... meer

Nieuw Akademia werkt sinds 2001 gevraagd en ongevraagd aan maatschappelijke en organisatievraagstukken. Gaandeweg zijn werkvormen ontwikkeld, die aansluiten bij de actuele vraag van veel organisaties. Het aanbod is onder te verdelen in drie groepen:

Labs   Masterclasses   Projecten

Visielabs, werken aan collectief richtinggevoel: weten wat je wilt, weten wat je kan en de ruimte creëren om het te doen. De visie-labs reflecteren op deze drie niveaus. Ten eerste biedt het lab de inspiratie voor het willen. Wat is de gezamenlijke ambitie ... meer

Innovatielabs, de kunst van het loslaten: met een onbevangen blik ontdekken wat de toekomst vraagt. Tijd en ruimte nemen om te ontsnappen aan de discipline van bestaande structuren en systemen.
Op afstand zie je het perspectief ... meer

Medialabs, communicatie in een open wereld: het medialandschap is op twee fronten opengebroken. Ten eerste verdwijnt de schaarste - wie wil is zender - en ten tweede moet elke zender rekenen op reactie. Nieuw Akademia begeleidt zowel bestaande ... meer

Masterclasses, vaardigheden, inzichten en attitude: ondernemend leren in lijn met de organisatiedoelstellingen. Het lerend en innovatief vermogen van een organisatie hangt in hoge mate af van de condities waaronder medewerkers hun potentie kunnen ontwikkelen. De masterclasses ondersteunen ... meer

Een conferentie, congres of seminar kan veel krachtiger: Inspiratie en participatie: het succes van een evenement wordt bepaald door het aanbod, maar zeker ook door de mate waarin het publiek zich verbonden voelt. Bij de events die Nieuw Akademia voor organisaties ontwerpt is het publiek ... meer

Open Agenda

Masterclass: “Werken waar en wanneer je wilt." Prestatiesturing voor teams. Nu nieuwe vormen van communicatie ons de mogelijkheid bieden om op een andere manier te gaan werken, is het ook tijd om afscheid te nemen van oude managementtools en leiderschapsparadigma’s. We
kunnen niet blijven hangen in ... meer

Masterclass: De kunst van de retoriek; van boeiend groepsproces tot gloedvol betoog. Spreken in het openbaar is een kunst. Die kunst bestaat er niet zo zeer uit om je publiek precies daar te krijgen, waar je het hebben wilt. De uitdaging is juist om jezelf als spreker zodanig in het proces te betrekken, dat er een positieve energie heen en weer gaat stromen  ... meer

Medialab, communicatie in een open wereld.  Het medialandschap is op twee fronten opengebroken. Ten eerste verdwijnt de schaarste - wie wil is zender - en ten tweede moet elke zender rekenen op reactie. Nieuw Akademia begeleidt bestaande mediapartijen (omroepen, kranten, uitgeverijen), maar ook organisaties die zelf media willen ... meer

Masterclass: Organiseren in een open wereld. Organisaties staan in deze eeuw voor grote uitdagingen op het terrein van innovaties, klantgerichtheid, flexibiliteit, duurzaamheid en het vinden en behouden van talent. Veel organisaties zijn nog gebaseerd op bureaucratische inrichtingsprincipes. Deze principes zijn niet ... meer

Masterclass: Tien tips voor slimme sturing. Minder dan ooit kan verandering van boven af (politiek of bestuurlijk) op gang gebracht worden. Meer dan ooit is de kunst om aansluiting te ... meer

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief

"Niet alleen wát we doen, maar ook de wijze waarop we de situatie benaderen, bepaalt hoe de situatie zich ontwikkelt."

"Positive Time orientation: The past can give us roots, the future can give us wings and the present can give us energy."

Alle ruimte. Activiteiten van Nieuw Akademia vinden plaats van Oslo tot Ljubljana en overal in Nederland, maar we beschikken ook over een
eigen locatie die optimaal is ingericht voor geconcentreerde meerdaagse werksessies van teams op het Hoogeland van Groningen ... meer

Reactie Min. Binnenlandse zaken: "Nieuw Akademia en de Algemene Bestuursdienst is een gelukkige, maar vooral ook inspirerende en creatieve combinatie. Of het nu gaat om iets weerbarstigs van de grond te tillen, een versleten onderwerp weer te laten glanzen, een abstractie vorm te geven in de dagelijkse praktijk of iets geheels nieuws te ontdekken. Nieuw Akademia is in dit soort zaken een goede en vruchtbare partner."... meer 
Jacques Mulders
directeur Innovatie, Ontwikkeling en Opleiding, Algemene Bestuursdienst Ministerie van Binnenlandse Zaken

Reactie NCRV Medialab: "Waar we ons voor de eerste trainingssessie afvroegen waarom 'die lange rit' naar het verre Noorden moest worden gemaakt, is het nu andersom: die 200 kilometer staan zo garant voor succes, dat iedere medewerker tenminste één keer de reis naar Kantens wil hebben gemaakt!" ... meer Gijs van Beusekom, manager TV, NCRV.