Denktank en klankbord - Nieuw Akademia

Denktank en klankbord

Denktank: Als het even vast lijkt te zitten of de complexiteit van het vraagstuk vraagt om meer denkkracht dan in huis beschikbaar is, kan Nieuw Akademia voor u als katalysator in het proces een denktank organiseren. De onverwachte invalshoeken en de setting van de denktank ondersteunen serendipiteit. Op basis van uw vraag stellen wij een denktank voor u samen. 

Klankbord: Organisatieontwikkeling en -verandering vraagt een lange adem. Het is niet zo maar voor elkaar. Mensen laten zich niet veranderen, maar moeten zelf de drive ontwikkelen in beweging te komen. Dat vraagt tijd en energie, overtuigingskracht, passie en gedrevenheid, visie en een heldere strategie. 
De diversiteit aan mogelijkheden is groot en continu moet een afweging gemaakt worden welke interventie op welk moment het beste resultaat oplevert. Onder interventie verstaan we alle activiteiten die bij kunnen dragen aan organisatieontwikkeling, dus ook het trainee-traject dat u opzet, of het boekje dat u uitgeeft of de werving van nieuw personeel. Maar ook innovatiesessies of een aanpassing van de organisatiestructuren. De samenhang tussen alle interventies bepaalt het succes. 
Ook als uw organisatie al in beweging is en u het nodige doet om de beweging in goede banen te leiden kunt u vrijblijvend met ons van gedachten wisselen over uw proces. Wij leren graag van u, maar denken u ook wat te kunnen bieden. Indien u dat wenst, biedt Nieuw Akademia ondersteuning bij de compositie van uw ontwikkel traject en helpen wij u bij de ontwikkeling en inzet van diverse interventies. Nieuw Akademia biedt u vorm, inhoud en energie op het proces.

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kunt u bellen 0595 431124 of mailen 
naar info@nieuwakademia.nl