Cultureel ondernemen - Nieuw Akademia

Cultureel ondernemen

Cultureel ondernemen: Bussinessmodelgeneration
Nu de culturele sector in bijzonder zwaar weer terecht is gekomen, vanwege de enorme bezuinigingen in de sector en de stevige concurrentie, kan de sector niet anders dan alle creativiteit aan te wenden om te overleven. Het is aanpassen of verdwijnen.

Deze situatie zal bewijzen waar de echte creativiteit zit en of de sector in staat is, voldoende aansluiting te vinden bij publiek en maatschappij om levensvatbare en duurzame (financiële) modellen te ontwikkelen. “Van waarde zijn” zal zich moeten vertalen naar relaties met partijen buiten de sector die dit onderschrijven en ondersteunen. Het is niet langer de overheid of subsidie-instelling of culturele raad die dit bepaalt, maar de maatschappelijke en economische omgeving. En dat, met behoud van, eigen identiteit! 

Kortom, niet een eenvoudige klus! Een opgave die vereist dat culturele ondernemingen zich gaan focussen op andere zaken. Nieuwe oriëntaties zoals financieel management in plaats van subsidiemanagement, dialoog in plaats van monoloog en ondernemerschap in plaats van curatorschap. 

Masterclass. Nieuw Akademia heeft in samenwerking met Felix Meritis consulting en diverse andere partijen een masterclass cultureel ondernemen ontwikkeld, waarbij ervaringen vanuit het bedrijfsleven en best practices vanuit de culturele sector gecombineerd worden. De masterclass werkt naar een bussinessplan voor de deelnemende culturele instelling.  Alle elementen van de bedrijfsvoering zullen aan de orde komen, van product-levenscycli tot mate van participatie, van netwerken tot financieringsmodellen, van crowdsourcing tot strategische allianties. Maar continu met oog voor de eigenheid van de instelling.

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kunt u bellen 0595 431124 of mailen 
naar info@nieuwakademia.nl