Conferenties - Nieuw Akademia

Conferenties

Een conferentie, congres of seminar kan veel krachtiger: Inspiratie en participatie: het succes van een evenement wordt bepaald door het aanbod, maar zeker ook door de mate waarin het publiek zich verbonden voelt. Bij de events die Nieuw Akademia voor organisaties ontwerpt is het publiek meestal net zo ter zake kundig als de sprekers en dus mag ook het publiek de vloer op. Dat versterkt de energie en vergroot de inspiratie en het vertrouwen in de eigen kracht.

Doelstelling en uitgangspunten Een goed event geeft een krachtige impuls en maakt positieve energie los die de beweging in gang zet. Een goed event staat niet op zichzelf en vraagt om een duidelijk vervolg, waarbij de vrijgemaakte energie ook achteraf de gewenste richting houdt. Een goed event viert het verleden, positioneert het heden en geeft richting voor de toekomst.
Na een intensieve periode van voorbereiding, schaven en bijschaven is de kracht van het event al gewaarborgd. Door betrokkenheid van vele mensen uit de eigen organisatie is energie en gedeelde verantwoordelijkheid ontstaan. Inhoud en vorm zijn in een iteratief proces naar elkaar toegegroeid. De losse onderdelen van het event zijn zo met elkaar verbonden, dat het geheel wordt ervaren als één. Iedereen kijkt met trots terug, niet alleen op het resultaat maar ook op de organisatie.

Werkwijze Tijdens de intake stellen we vast welke doelstellingen u beoogt. Een quick scan brengt niet alleen de aanleiding maar ook het doel in beeld. We voeden uw ideëen met onze ervaringen en komen zo tot een eerste beeld van de ontmoeting. 
Tijdens een startmeeting treffen sleutelfiguren uit uw organisatie een aantal leden van Nieuw Akademia die samen met u het concept zullen ontwikkelen voor het event. Daar waar mogelijk wordt het podium gegund aan uw eigen mensen. Nieuw Akademia begeleidt hen naar het podium in vorm en inhoud en bewaakt attractiviteit en kwaliteit. Op basis van het concept wordt een team samengesteld dat de inhoudelijke en productionele verantwoordelijkheid gaat dragen. Daarbij bepaalt u in welke mate Nieuw Akademia u de productie uit handen neemt.
Voor elk project richt Nieuw Akademia een online projectmanagement service in, zodat alle participanten elkaar, het materiaal en het tijdplan gedurende het hele proces kunnen vinden. 

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kunt u bellen 0595 431124 of mailen
naar info@nieuwakademia.nl