Communicatiekracht - Nieuw Akademia

Communicatiekracht

CommunicatiekrachtIedereen luistert en kijkt anders, iedereen uit zich anders. Tijdens het lab beschouwen we ieders individuele manier van communiceren, wordt onderzocht hoe het beter kan zonder eigenheid te verliezen en bieden we mogelijkheden waarmee het repertoire kan worden uitgebreid. We hanteren de beginselen van verbindende communicatie. Deze masterclass is uitsluitend bedoeld voor teams.

Effectief communiceren is een van de grootste uitdagingen voor teams. Het is niet eenvoudig in contact te blijven met de ander, om gaandeweg een gezamenlijk doel te realiseren. Zeker als dat binnen structuren en systemen moet gebeuren die een bepaald gedrag uitlokken. Protocollering en standaardisering van het werk, hiërarchische structuren, taakverdeling tussen afdelingen, scheiding tussen beleid, management en uitvoering. Het zijn maar een paar voorbeelden van systemen en structuren die effect hebben op de wijze waarop er gecommuniceerd wordt. En dit in een wereld waarbij door tal van ontwikkelingen mensen steeds meer en op verschillende niveaus met elkaar in contact zijn. Een open wereld, waarin verbindingen gelegd worden, met een impact die tien jaar geleden absoluut onvoorstelbaar was. Een wereld waarin we allang niet meer onze identiteit uitsluitend en alleen ontlenen aan ons werk.

De communicatietrainingen van Nieuw Akademia bevorderen de communicatie tussen teamleden, met oog voor de authenticiteit van ieder lid. Het vertrekpunt van de training is, dat effectieve communicatie bijdraagt aan de teamprestatie. Effectieve communicatie is een belangrijke randvoorwaarde en geen doel op zich. 

Als individueel lid leer je tijdens deze trainingen dicht bij jezelf te blijven, met oog voor het collectief belang. Het team leert beter om te gaan met het schijnbare spanningsveld tussen individuele ruimte en inzet voor het collectief. De principes van verbindende communicatie helpen bij het ontwikkelen van de gemeenschappelijke ambitie, de afstemming tussen ieders bijdragen en het bespreekbaar maken van de spanningsvelden die gaandeweg doorkruist worden. 

U wordt betrokken bij het ontwerp van de masterclass. Daarbij worden keuzes gemaakt uit het repertoire. We onderzoeken de door structuur en cultuur bepaalde communicatieaspecten, hebben aandacht voor teamrollen en wederzijdse verwachtingen en we besteden aandacht aan de technische aspecten van teamcommunicatie zoals vergadertechnieken, diverse gespreksvormen en gebruik van communicatiemiddelen (notulen, email, social media, projectmanagementtools etc).

Deze masterclass wordt op aanvraag en op maat ontwikkeld.
Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek kunt u bellen 0595 431124 of mailen 
naar info@nieuwakademia.nl

Organiseren in een open wereld
Tien tips voor slimme sturing
Prestatiesturing
• Communicatiekracht
De kunst van de retoriek
Vorm is inhoud

Open inschrijving:
Doelgroep: teams met een verhaal
Duur: 5 dagdelen
Aantal deelnemers: min. 6 tot max.15
Prijs inclusief verblijf pp
(excl. 19% btw): € 2.195,-

Komende data:
14 en 15 mei

Voor aanmelding, en offerte of informatie aanvragen, kunt u een email sturen naainfo@nieuwakademia.nl 
o.v.v. de naam van de masterclass. U kunt ook bellen naar 0595 431124. Op basis van een intake zullen wij u een passend voorstel doen.

De cursusgelden worden voor aanvang gefactureerd en voldaan.