Colofon / Disclaimer - Nieuw Akademia

Colofon / Disclaimer

Disclaimer De informatie op deze website is met grote zorg samengesteld, maar desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onvolledig of onjuist is. Nieuw Akademia aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor zaken die voortkomen uit het gebruik van de geboden informatie. Bij twijfel kunt u contact met de webmaster opnemen.

Beeld en tekst op deze site zijn grotendeels door of op verzoek van Nieuw Akademia gemaakt, in andere gevallen is toestemming gevraagd als dat naar ons inzicht nodig was. Vragen of opmerkingen over teksten en beelden kunt u richten aan de webmaster.

Hergebruik van de tekst en/of beeld op deze website voor niet commercieel gebruik is in principe toegestaan, maar nadrukkelijk alleen nadat hierover overleg met NIeuw Akademia heeft plaatsgevonden.

Mochten er anderszins vragen of opmerkingen zijn over (inhoud van) deze website, dan horen wij dat graag.

Ontwerp 
Fridy Visser Knof, Studio Visser Knof
Bouw 
Arjen van Dieren, Henselutions
Beeld
Alex de Groot, Bas Könning,
Merijn Bolink, Gerard Oonk,
Ivo Lochtenberg en Theo Bos. 
Tekst 
Evelien Kroese, Ivo Lochtenberg en 
Bas Könning
Webmaster 
Carolien van Son