Aanbod - Nieuw Akademia

Aanbod

Nieuw Akademia werkt gevraagd en ongevraagd aan maatschappelijke en organisatievraagstukken. Gaandeweg is een palet aan labs (zoeken) en masterclasses (kennisdelen) en werkvormen (activeren) ontwikkeld die aansluiten bij de actuele vraag van veel organisaties. Het aanbod van Nieuw Akademia draagt bij aan organisatie- en ontwikkelingsprocessen die binnen een onzekere context plaatsvinden. Het aanbod is onder te verdelen in drie groepen:


Labs, slim zoeken: elke organisatie bevat wijsheid en kracht, maar de dagelijkse praktijk benut dit potentieel niet automatisch, waardoor processen vaak lopen zonder dat iemand weet waarom. De labs van Nieuw Akademia geven het potentieel de ruimte, zoeken de balans tussen visie en actie, denken en doen, luisteren en vertellen, moeten en mogen, divergeren en convergeren. Maar ook de balans tussen inspanning en ontspanning. De labs geven rust en ruimte, maar vullen ook uw todo list voor de komende tijd:


Visielabs, werken aan collectief richtinggevoel: weten wat je wilt, weten wat je kan en de ruimte creëren om het te doen. De visie-labs reflecteren op deze drie niveaus. Ten eerste biedt het lab de inspiratie voor het willen. Wat is de gezamenlijke ambitie? Maar evengoed beschouwen we de bewegingsruimte die er is om de ambities te ... meer

Innovatielabs, de kunst van het loslaten: met een onbevangen blik ontdekken wat de toekomst vraagt. Tijd en ruimte nemen om te ontsnappen aan de discipline van bestaande structuren en systemen. Op afstand zie je het perspectief. We creëren alle voorwaarden voor deze onbevangen blik, maar tegelijkertijd bewaken we de effectiviteit ... meer

Medialabs, communicatie in een open wereld: het medialandschap is op twee fronten opengebroken. Ten eerste verdwijnt de schaarste - wie wil is zender - en ten tweede moet elke zender rekenen op reactie. Nieuw Akademia begeleidt bestaande mediapartijen (omroepen, kranten, uitgeverijen), maar ook organisaties die zelf media willen ... meer


Masterclasses, vaardigheden, inzichten en attitude: ondernemend leren in lijn met de organisatiedoelstellingen. Het lerend en innovatief vermogen van een organisatie hangt in hoge mate af van de condities waaronder medewerkers hun potentie kunnen ontwikkelen. De masterclasses ondersteunen individueel en collectief leren en dragen de inzichten aan, die nodig zijn om ingrepen te doen in de randvoorwaarden. Daar waar het onmogelijk is om de randvoorwaarden te beïnvloeden, leren we de belemmeringen te omzeilen. In de masterclasses krijgt u zicht op wereldwijd ontwikkelde theoretische modellen en best practices en leert u deze inzichten eigen maken:


Organiseren in een open wereld: Organisaties staan in deze eeuw voor grote uitdagingen op het terrein van innovaties, klantgerichtheid, flexibiliteit, duurzaamheid en het vinden en behouden van talent. Veel hedendaagse organisaties zijn nog gebaseerd op bureaucratische organisatieprincipes. Deze principes zijn niet meer van deze ... meer


De kunst van de retoriek; van boeiend groepsproces tot gloedvol betoog. Spreken in het openbaar is een kunst. Die kunst bestaat er niet zo zeer uit om je publiek precies daar te krijgen, waar je het hebben wilt. De uitdaging is juist om jezelf als spreker zodanig in het proces te betrekken, dat er een positieve energie heen en weer gaat stromen  ... meer


Tien tips voor slimme sturing: Minder dan ooit kan verandering van boven af (politiek of bestuurlijk) op gang gebracht worden. Meer dan ooit is de kunst om aansluiting te zoeken bij wat er al beweegt - om dat te versterken en te faciliteren, en de eigen wensen te laten meeliften op die bestaande dynamiek. Klassieke, formele expertise is niet ... meer

Het nieuwe werken: “werken waar en wanneer je wilt". Prestatiesturing voor teams. Nu nieuwe vormen van communicatie ons de mogelijkheid bieden om op een andere manier te gaan werken, is het ook tijd om afscheid te nemen van oude managementtools en leiderschapsparadigma’s. We kunnen niet blijven hangen in ...meer

Communicatiekracht: Iedereen luistert en kijkt anders, iedereen uit zich anders. Tijdens het lab beschouwen we ieders individuele manier van communiceren, wordt onderzocht hoe het beter kan zonder eigenheid te verliezen, en bieden we mogelijkheden waarmee het palet kan worden uitgebreid. We hanteren de beginselen van verbindende ... meer

Vorm is inhoud: Wat u ook wilt laten doen of laten weten, de vorm is essentieel voor het genereren van energie voor een onderwerp. Vormgeving was vroeger voorbehouden aan designers, maar wordt nu overal in organisaties ook zelf gedaan. Powerpoints, presentaties, webpagina's, nieuwsbrieven, bedrijfsinrichting ... meer


Organisatieontwikkeling en -verandering vraagt een lange adem. Het is niet zo maar voor elkaar. Mensen laten zich niet veranderen, maar moeten zelf de drive ontwikkelen om in beweging te komen. Dat vraagt tijd en energie, overtuigingskracht, passie en gedrevenheid, visie en een heldere strategie. Grote projecten zoals conferenties, congressen en festivals en langdurige maatwerk trajecten vragen veel energie en organisatiekracht naast uw reguliere werkzaamheden. Nieuw Akademia ontwerpt en ondersteunt deze projecten en heeft de mensen en middelen in huis om ze tot een goed einde te brengen.

Cultureel ondernemen Bussinessmodelgeneration: Nu de culturele sector in bijzonder zwaar weer terecht is gekomen, vanwege de enorme bezuinigingen in de sector en de stevige concurrentie, kan de sector niet anders dan alle creativiteit aan te wenden om te overleven. Het is aanpassen of verdwijnen... meer


Een conferentie, congres of seminar kan veel krachtiger: Conferentie, congres, seminar, festival, inspiratie en participatie: het succes van een evenement wordt bepaald door het aanbod, maar zeker ook door de mate waarin het publiek onderdeel wordt van het aanbod. Bij de events die Nieuw Akademia voor organisaties ontwerpt is het ... meer

Managementdevelopment: Organisatieontwikkeling in een open wereld vraagt om verbindend leiderschap, waarbij niet de positie van de manager, maar de inhoud leidend is voor de wijze waarop sturing gegeven wordt. De eisen die gesteld worden aan managers als leiders van veranderingsprocessen zijn steeds ... meer

Denktank en/of klankbord: Als het even vast lijkt te zitten of de complexiteit van het vraagstuk vraagt om meer denkkracht dan in huis beschikbaar is, kan Nieuw Akademia voor u als katalysator in het proces een denktank organiseren. De onverwachte invalshoeken en de setting van de denktank ondersteunen serendipiteit ... meer
Een deel van het aanbod is uitsluitend bedoeld voor teams
binnen één organisatie, een deel wordt ook aangeboden voor
individuele deelnemers in een open aanbod. Zie hiervoor de
informatie via de 'meer' links, of bekijk de open agenda
Voor meer informatie kunt u bellen naar 0595 431124
of mailen naar info@nieuwakademia.nl

 

Het aanbod is breed, maar steeds opgebouwd uit vaste elementen:
de wetenschapper weet feiten en fictie te duiden, de kunstenaar ziet mogelijkheden waar ze nog niet gezien werden en de consultant mobiliseert de organisatie /
willen, kunnen en mogen zijn alleen effectief waar ze overlappen / management is controle én innovatie, - dat lijkt op gespannen voet te staan, maar het kan goed samengaan /
digitale communicatie, binnen organisaties en in de buitenwereld heeft iedereen en alles veranderd, maar hoe precies en wat zijn de kansen en risico's /
in tijden van snelle verandering is innovatie niet een zaak van grootse nieuwe bouwtekeningen, maar van snel uitproberen: act in an instant, kill it if it fails /
out of the box
maar niet in het luchtledige /

met oog voor de weerstand van de scepticus en de vleugels van de prediker.